ติดต่อเรา


 
ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่สำนักงาน ชั้น 2 ห้อง 237 ตึก 5  อาคารวิษณุรัตน์ เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. (02)-997-2222 ต่อ 3200, 3201 , 3243
อีเมล์ : asc@rsu.ac.th