โครงการ สตรีหนองสาหร่าย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

Post by : Admin | วันที่ : 23 กรกฏาคม 2562

อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดทำโครงการ สตรีหนองสาหร่าย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ   

ประมวลภาพกิจกรรม


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ