งานสัมมนาวิชาการอุดมศึกษา ฝ่าวิกฤตหมอกควัน อุดมศึกษาไทย : ทางรอด ทางฝัน สู่อนาคตที่เป็นไปได้ โดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

“การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้อยู่ในระดับต้น ๆ
เรื่องของการจัดการการเรียนรู้ และการบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากงานวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยต้องสร้างนวัตกรรมที่องค์กรและสังคมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
รวมทั้งการมอบทักษะวิชาชีพและวิชาชีวิตให้แก่ผู้เรียน”
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
งานสัมมนาวิชาการอุดมศึกษา ฝ่าวิกฤตหมอกควัน อุดมศึกษาไทย : ทางรอด ทางฝัน สู่อนาคตที่เป็นไปได้
วันที่ 31 มีนาคม 2566

สามามรถรับชมบางส่วนของรายการได้ที่ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/100006699604140/videos/pcb.3771932269706723/2864128987051427

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »