เสวนารังสิตวิชาการ ’65

เวทีเสวนารังสิตวิชาการ ’65

  มุมมองผู้บริหาร 3 โรงเรียนของประเทศไทย นำโดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตผอ.อาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผอ.เผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

  แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองใหม่ๆ ของนวัตกรรมการศึกษาของครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบันและรับฟังการนำผลงานด้านการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

  ซึ่งทางศูนย์บริการทางวิชาการ ได้มีส่วนร่วมกับงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »