Panombigbike ฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ รุ่น 15

Panombigbike เปิดฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคส์การซ่อม รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
รุ่นที่ 15 สัปดาห์นี้ยังคงลงระบบการความคุมเชื้อเพลิงแบบอิเลคทรอนิกส์ 
 
และเปิดรับลงทะเบียน ม.รังสิต รุ่นที่ 16 เริ่มเปิดฝึกอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จบฝึกอบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
#Panombigbike 083-0713891

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รุ่น 18

Panombigbike แห่งเดียวของไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อมาตรฐานในการเข้าถึงรวมถึงทักษะคุณภาพในการทำงานของผู้เข้าฝึกอบรม เราสอนเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจ จึงสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้เพียงรุ่นละไม่เกิน 12 ท่าน เท่านั้นม.รังสิต รุ่นที่ 18 เริ่มเปิดฝึกอบรมวันที่ 20 มกราคม 2567

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับ SMEs การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสำหรับ SMEs Innovation-Driven for SMEs

มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึง Innovation กับหลักสูตร “หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับ SMEs การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสำหรับ SMEs (Innovation-Driven for SMEs)” ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ/องค์กร มีทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒนา Innovation ในพื้นที่ธุรกิจ/องค์กร

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกับธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

📌อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ ขอเชิญชวนทุกท่าที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป, นักเรียน นักศึกษา, พนักงานองค์กรภาครัฐ, พนักงานองค์กรภาคเอกชน ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กับ … “หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกับธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน”  👨‍🏫💥 โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการธรรมาภิบาล มีหัวข้อน่าสนใจ

Read More »