คลินิกเวชกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญ นักศึกษา และ บุคคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วม โครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจ ATK ให้สามารถตรวจคัดกรองตนเอง และผู้อื่น ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. เพื่อลดอัตราความรุนแรงของกลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก (สีเขียว) และอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มเป้าหมาย
แกนนำนักศึกษา จำนวน 100 คน
แกนนำบุคคลากร จำนวน 100 คน

กำหนดการดำเนินงานจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 50 คน
กลุ่มที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน 50 คน
กลุ่มที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 50 คน
กลุ่มที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 13.00 – 14.00 น. จำนวน 50 คน
กลุ่มที่ 4 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 14.00 – 15.00 น. จำนวน 50 คน

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การเลือกใช้ชุดตรวจ ATK แบบ Swab และ แบบใช้น้ำลายได้อย่างถูกต้อง
การทำ ATK ที่ถูกต้องเพื่อลดการผิดพลาด และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
ได้รับชุดตรวจ ATK เพื่อทดสอบการตรวจด้วยตนเองคนล่ะ 1 ชุด
การปฏิบัติตนและการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อพบผล ATK เป็นบวก

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ลานพะยอม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »