คลินิกเวชกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญ นักศึกษา และ บุคคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วม โครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจ ATK ให้สามารถตรวจคัดกรองตนเอง และผู้อื่น ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. เพื่อลดอัตราความรุนแรงของกลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก (สีเขียว) และอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มเป้าหมาย
แกนนำนักศึกษา จำนวน 100 คน
แกนนำบุคคลากร จำนวน 100 คน

กำหนดการดำเนินงานจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 50 คน
กลุ่มที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน 50 คน
กลุ่มที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 50 คน
กลุ่มที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 13.00 – 14.00 น. จำนวน 50 คน
กลุ่มที่ 4 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 14.00 – 15.00 น. จำนวน 50 คน

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การเลือกใช้ชุดตรวจ ATK แบบ Swab และ แบบใช้น้ำลายได้อย่างถูกต้อง
การทำ ATK ที่ถูกต้องเพื่อลดการผิดพลาด และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
ได้รับชุดตรวจ ATK เพื่อทดสอบการตรวจด้วยตนเองคนล่ะ 1 ชุด
การปฏิบัติตนและการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อพบผล ATK เป็นบวก

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ลานพะยอม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานทั่วไป

รางวัลแรก จากเกม “NAIMOR RANGSIT” ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ

🎉 รางวัลแรก จากเกม “ NAIMOR RANGSIT ”ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ มารับคูปองของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรมในเกมสำเร็จตั้งแต่ 6 กิจกรรมขึ้นไป จากทั้งหมด 15 กิจกรรม ก็มารับของรางวัลได้เลย

Read More »
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Naimor Rangsit

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน สนุกไปกับการเก็บสะสมไอเทมเพื่อปลดล็อกภารกิจและได้ทำความรู้จักกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน “เกมส์ NAIMOR RANGSIT” แลกรับของรางวัลต่าง ๆ มากมายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 ด่าน โดยนักศึกษาสามารถมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่ 6

Read More »
การดำเนินงานทั่วไป

การประชุม เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม Key Results ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง RSU Co-Working Space ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

Read More »