งานอบรมภายใน

วัตถุประสงค์

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษานำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาศักยภาพให้สามารถใช้งานได้จริง

บุคลากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมประจำเดือนสิงหาคม

การย้ายไฟล์ และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ปี 2565

Edtech News

จุลสารข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Edtech News

จุลสารข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

“กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)”

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย และ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4/2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More »

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก และสัตวแพทย์ สามารถบูรณาการและเปรียบเทียบข้ามศาสตร์กันได้  เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และผู้บรรยายที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีประสบการณ์ในการจับชีพจรอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการสุขภาพไทยมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้  อาจารย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดเส้นประสาทที่เป็นแพทย์แผนไทยในคนเดียวกัน  อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่จบจากเยอรมันซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการแพทย์ทางเลือกที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกตะวันตก  อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จบการศึกษาการแพทย์จากอินเดียในคนเดียวกัน  อาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยและเป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน

Read More »

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner) 2.การฟังและการพูดภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai Listening and Speaking for Foreigner) 3.การอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental

Read More »