งานอบรมภายใน

วัตถุประสงค์

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษานำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาศักยภาพให้สามารถใช้งานได้จริง

บุคลากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมประจำเดือนสิงหาคม

การย้ายไฟล์ และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ปี 2565

Edtech News

จุลสารข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Edtech News

จุลสารข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

หลักสูตร Prompt Engineering with Local LLMs and RAG

มาทำความรู้จัก และเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคการ #Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ … กับหลักสูตร “Prompt Engineering with Local LLMs and RAG” หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาในระดับเบื้องต้นเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิค Prompt Engineering ร่วมกับ Local Language Models (LLMs) และ Retrieval-Augmented Genearation

Read More »

อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร… อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้” 💻 . สอนวิธีการส่งคำสั่ง Prompt รวมถึงเทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน Alisa 2.0 เพื่อนำไปใช้งานตั้งแต่การสร้างรูปภาพ งานด้านคอนเทนท์รวมถึงงานทั่วไปในองค์กรต่างๆ . โดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI

Read More »

หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3

มาแล้วค่ะ ตามคำเรียกร้อง 💥… หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3 🤖👩‍💻  #Copilot for 10x productivity  เรียนรู้การใช้งาน Microsoft M365 Copilot เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบเครื่องมือคู่แข่งในตลาด 〰 คอร์สพิเศษเจาะลึก Microsoft Copilot M365

Read More »