ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมดเรียงจากข่าวล่าสุด

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

หลักสูตร Prompt Engineering with Local LLMs and RAG

มาทำความรู้จัก และเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคการ #Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ … กับหลักสูตร “Prompt Engineering with Local LLMs and RAG” หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาในระดับเบื้องต้นเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิค Prompt Engineering ร่วมกับ Local Language Models (LLMs) และ Retrieval-Augmented Genearation

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร… อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้” 💻 . สอนวิธีการส่งคำสั่ง Prompt รวมถึงเทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน Alisa 2.0 เพื่อนำไปใช้งานตั้งแต่การสร้างรูปภาพ งานด้านคอนเทนท์รวมถึงงานทั่วไปในองค์กรต่างๆ . โดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3

มาแล้วค่ะ ตามคำเรียกร้อง 💥… หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3 🤖👩‍💻  #Copilot for 10x productivity  เรียนรู้การใช้งาน Microsoft M365 Copilot เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบเครื่องมือคู่แข่งในตลาด 〰 คอร์สพิเศษเจาะลึก Microsoft Copilot M365

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบผสมผสาน (Blended)
Top

หลักสูตร Level up your research with AI superpowers การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวิจัยของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI

🤖💻 เปิดแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Level up your research with AI superpowers การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวิจัยของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI 💥 👉 สอนโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ– ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ – ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค– อาจารย์พงศกร ลิ่มนา . 🗓 

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

LINE Developers Camp 

ฟรี ฟรี ฟรี หลักสูตรดีๆ สอนให้ฟรี มาแล้วค่ะ…“หลักสูตร LINE Dev Camp” ที่จะนำคุณก้าวสู่โลกของ LINE Developers เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนใช้งานโดยการสาธิตให้ทดลองปฏิบัติตาม สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ หลากหลายท่าน หลักสูตรฟรี จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ LINE Developers Thailand และพันธมิตรด้านการศึกษาและธุรกิจในวงการ

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

หลักสูตร “Prompt Engineering Master” รุ่นที่ 2

ใครไหวมาทางนี้ กระแสดีไม่มีดรอป มาอัพเดทข้อมูล เรียนรู้การ prompt อย่างชาญฉลาดกับเครื่องมือ Big 6 Gen AI tools 💥(ChatGPT x Gemini x Copilot x Perplexity x Claude และ Alisa) … กับหลักสูตร “Prompt

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

อบรมการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวรุ่นที่ 1

สิ้นสุดการรอคอย สมัครได้แล้ววันนี้ … กับ “โครงการฝึกอบรมการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวรุ่นที่ 1” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเปิดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการต่อไปสำหรับใครที่สนใจสมัครได้เลยค่ะ ไม่ว่าใครก็อบรมได้ค่ะ . จัดเต็มกับเนื้อหาการบรรยาย 50 ชั่วโมงและทัศนศึกษา 18 ชั่วโมง (รวม

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

 Prompt Engineering Master

💥กระแสดีไม่มีตก … กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร “Prompt Engineering Master” 🤖👩‍💻 เรียนรู้การ prompt อย่างชาญฉลาดกับเครื่องมือ Big 4 Gen AI tools (ChatGPT x Gemini x Copilot x Perplexity) 📌 สอยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 〰ผศ.ดร.ธรรณพ

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ สำหรับข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยด้วยโปรแกรม Stata”

📢 มาแล้วค่ะ …. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ สำหรับข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยด้วยโปรแกรม Stata” 📊  👩‍🏫 สอนโดย : ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ การเก็บข้อมูลแบบ Panel data มีลักษณะเป็นข้อมูลที่มีภาคตัดขวางร่วมกับข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Pooled

รายละเอียด »