ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมดเรียงจากข่าวล่าสุด

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

ลักสูตรอบรมเทคนิคพิเศษหมังหมิ่ง

หลักสูตรอบรมเทคนิคพิเศษหมังหมิ่ง “หมังหมิ่ง” หัตถการจีนโบราณในการกำจัดขนอ่อนบนใบหน้าโดยใช้เส้นด้าย ให้ใบหน้าเกลี้ยงเกลา เปิดสภาพผิวสู่การตรวจใบหน้าเพื่อวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของเลือดตามหลักความสัมพันธ์ที่สะท้อนจากอวัยวะภายใน บูรณาการควบคู่กับการบำรุงผิวหน้าเพื่อความงามด้วยตำรับสมุนไพรและเทคนิคการสกัดสมุนไพรเฉพาะบุคคล เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับใบประกาศ อบรมวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ค่าใช้จ่ายในการอบรม (พร้อมอุปกรณ์) ราคา 9,500 บาท เท่านั้น*****รับจำนวนจำกัด สมัครวันนี้ถึงวันที่ 30

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

การใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์

👉 หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์”💥 หลักสูตรที่จะช่วยฝึกฝนและพัฒนาทักษะ ด้านการออกแบบผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ อบรมเพร้อมลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อัดแน่นด้วยความรู้และทักษะดีๆ 6 ชั่วโมงเต็ม 📌 สอนแบบใกล้ชิด ลงมือทำพร้อมกัน มี Workshop 📌 สามารถนำไปต่อยอดได้ ใช้งานได้จริง 📌 ได้รับประกาศนียบัตร หลังเรียนจบ 📌 พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

หลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

กระแสดีไม่มีตก … กับหลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญหลักการทำงาน ประโยชน์จากการใช้งาน ข้อจำกัดของ ChatGPT เข้าใจเทคนิดการส่งคำสั่งด้วยเทคนิค Prompt Engineering และสามารถเข้าใจหลักการทำงาน และข้อจำกัดของ ChatGPT สามารถต่อยอดการทำงาน ในหน่วยงานได้ สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ 

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

เปิดแล้ว  … คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” หลักสูตรนี้เน้นสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการใช้ LINE OA ในการให้บริการประชาชน ปัจจุบัน LINE Official Account กลายเป็นหนึ่งใน Platform ที่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในการให้บริการลูกค้า พนักงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพราะสามารถช่วยสร้างประสบการณ์

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

อบรม ANATOMY CAMP IX กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 9

เปิดรับสมัครแล้วจ้า ANATOMY CAMP IXกายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 9กิจกรรมบูรณาการวิชาการ สำหรับนักเรียน ม.ปลาย และผู้ที่สนใจศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ ฯลฯผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรและได้พบกับกิจกรรมบูรณาการวิชาการอย่างเต็มอิ่ม อาทิ ร่วมศึกษาร่างกายมนุษย์ ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ และชิ้นส่วนอวัยวะ เรียนรู้หน้าที่ ความสำคัญของอวัยวะต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ รู้จักรอยโรคในร่างกายที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันและอื่นๆ อีกมากมายรับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567เวลา 09.00

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)
Top

“สอนใช้ Alisa For Enterprise สำหรับใช้งานองค์กรธุรกิจ”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร “สอนใช้ Alisa For Enterprise สำหรับใช้งานองค์กรธุรกิจ” คอร์สที่จะสอนใช้ Alisa เอไอแซทบอทคนไทย เพื่อการใช้งานในองค์กรธุรกิจ เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งงานวางแผนกลยุทธ์งานบัญชีการเงิน งานด้าน HR งานด้านการขายและการตลาด เน้นสอน Use Case จริง เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางองค์กรต่างๆ 〰 สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

หลักสูตรพื้นฐานทางด้านพันธุกรรม และความรู้เกี่ยวกับการสกัด DNA มนุษย์

ด่วน !! รับสมัครจำนวนจำกัด… ศูนย์ความเป็นเลิศทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร “พื้นฐานทางด้านพันธุกรรม และความรู้เกี่ยวกับการสกัด DNA มนุษย์” ‍ ผู้อบรมจะได้ทักษะในการเรียน การฝึกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาทักษะใหม่ในด้านต่างๆ1) พื้นฐานทางด้านพันธุกรรม2) ความรู้เกี่ยวกับการสกัด DNA มนุษย์3) การฝึกปฏิบัติการสกัด DNA ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์4) การวัดปริมาณ DNA

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

อบรมผู้นำเที่ยว รุ่น 1

👉 สิ้นสุดการรอคอย สมัครได้แล้ววันนี้ … กับ “โครงการฝึกอบรมการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวรุ่นที่ 1” 💥 🏞 🗺️ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเปิดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการต่อไป สำหรับใครที่สนใจสมัครได้เลยค่ะ ไม่ว่าใครก็อบรมได้ค่ะ 🗺️🚞 .

รายละเอียด »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)
Top

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

มีโครงการดีๆ มาบอกค่ะ กับ “โครงการรสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน” 📖เรียนรู้องค์ประกอบของภาษาไทย ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ในการสื่อสาร ด้านการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปได้ 📚 泰语学习项目:中国留学生及普通民众   📢หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)  45 个课时 2.การฟังและการพูดภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental

รายละเอียด »