สำนักงาน กสทช ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »