สำนักงาน กสทช ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »