Chat GPT : Opportunities, Challenges, and the Way Forward

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการเสวนา เรื่อง “Chat GPT : Opportunities, Challenges, and the Way Forward” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Chat GPT
ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ สาธิตการใช้งาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานจากคณาจารย์ในแต่ละคลัสเตอร์
📣 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center
🚩 หรือ รับฟังออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
🚩 สมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »