อบรมประจำเดือนมีนาคม 2566

ฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2566

RSU Cyber U

ศูนย์บริการทางวิชาการ (RSU Cyber U)
กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2566
ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566
ณ ห้อง 6-501 ชั้น 5 อาคาร 6 (อาคาร Student Center)

โครงการอบรม
✅ การการสร้างห้องเรียนออนไลน์และการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
✅ การประชุมออนไลน์ด้วย Zoom และ StreamYard
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
✅ การสอบและการคุมสอบแบบออนไลน์ด้วย Socrative และ Seb Browser
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ท่านสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ https://forms.gle/gWYCFnSQ6CqtTb8JA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »