โครงการอบรม เรื่อง “NFT งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “NFT งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

📍อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรท่านใดที่สนใจ  สามารถดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ และส่งแบบตอบรับได้ที่ สำนักงานพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 หรือโทรสาร 5942 หรือ e-Mail : hrd@rsu.ac.th ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
📍 รับสมัครเข้าอบรมจำนวน 100 คน หรือสมัครอบรมได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »