การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics

💥 ด่วน !! รับสมัครจำนวนจำกัด… 🧑‍⚕️ ศูนย์ความเป็นเลิศทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics”  🔬

🎖ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

👍 ผู้อบรมจะได้ทักษะในการเรียน การฝึกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาทักษะใหม่ในด้านต่างๆ เช่น 

1 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (critical thinking) 

2 ทักษะการทำงานร่วมกัน (collaboration skill) 

3 ทักษะการสื่อสาร (communication skill) 

4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 

5 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital skill) 

6 ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (career skill & life skill) 

📚 อัดแน่นด้วยความรู้แบบเต็มๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญ  👩‍🔬

🗓 เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 (6 สัปดาห์ต่อรุ่น)

สถานที่อบรม ห้องบรรยาย 4-201B ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

📌ลงทะเบียนรับสมัคร รุ่นที่1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566  – 29 กันยายน 2566

💰 ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน  25,000 บาท          

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/eWxaTXgGXsCmCP5Y6 หรือ Scan QR Code ในรูปสมัครได้เลยค่ะ
.
👉ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 997 2200-30 ต่อ 1423

หรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100094593983131 

Email: exppmcrsu.projects@gmail.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »