อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD Reducing Disability in Alzheimer Disease

📌 หลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD (Reducing Disability in Alzheimer Disease)”
ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
วิทยากรโดย รศ.ดร.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง
📚 เนื้อหา
– พฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้ป่วยสมองเสื่อม
– แนวคิดและปฏิบัติการใช้โปรแกรม RDAD (Reducing Disability in Alzheimer Disease) สำหรับญาติและผู้ดูแลเพื่อจัดการกับพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้อย่างเข้าใจและมีความสุข เพิ่มคุณภาพการดูแล รวมถึงกระตุ้นการทำกิจกรรมทางกายให้แก่ผู้ป่วย
– กรณีศึกษาผู้ป่วยสมองเสื่อมกับการใช้โปรแกรม RDAD

👉 เปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
💰 ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
ได้หน่วยคะแนน 6 PTCEU
สมัครเข้าอบรม https://forms.gle/jeKKopBJuTVLjyeu8
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.rsu.ac.th/ptrsu/newsdetail.php?newid=132

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »