หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกับธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

📌อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ ขอเชิญชวนทุกท่าที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป, นักเรียน นักศึกษา, พนักงานองค์กรภาครัฐ, พนักงานองค์กรภาคเอกชน ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กับ … “หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกับธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน”  👨‍🏫💥

โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการธรรมาภิบาล มีหัวข้อน่าสนใจ โดยวิทยากรมากความสามารถ ดังนี้

〰 Anti-Corruption in the Role Of Private Sector  โดย ดร.มานะ นิมิตมงคล

〰 Risk and Preventing Corruption โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง และคณะ

〰 ESG in action โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

〰 CG Framework โดย ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง

〰 Governance Understanding โดย รศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

〰 Governance in Digital Society โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง และ ดร.รัชกร ธิดิลักษณ์

.

📆 อบรมวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้อง 1-302 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

 ค่าใช้จ่ายผู้ลงทะเบียน 12,000 บาท/ท่าน
พิเศษ !! รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียนสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2566

📍 สมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19ZyOPOSDukQA0h3iQ6I4kgbpRaidKup8?usp=drive_link

หรือ Scan QR Code ในรูปสมัครได้เลยค่ะ

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หรือโทร. 080-1416 416979 (สมศักดิ์)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

ลักสูตรอบรมเทคนิคพิเศษหมังหมิ่ง

หลักสูตรอบรมเทคนิคพิเศษหมังหมิ่ง “หมังหมิ่ง” หัตถการจีนโบราณในการกำจัดขนอ่อนบนใบหน้าโดยใช้เส้นด้าย ให้ใบหน้าเกลี้ยงเกลา เปิดสภาพผิวสู่การตรวจใบหน้าเพื่อวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของเลือดตามหลักความสัมพันธ์ที่สะท้อนจากอวัยวะภายใน บูรณาการควบคู่กับการบำรุงผิวหน้าเพื่อความงามด้วยตำรับสมุนไพรและเทคนิคการสกัดสมุนไพรเฉพาะบุคคล เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับใบประกาศ อบรมวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่เวลา

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

การใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์

👉 หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์”💥 หลักสูตรที่จะช่วยฝึกฝนและพัฒนาทักษะ ด้านการออกแบบผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ อบรมเพร้อมลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อัดแน่นด้วยความรู้และทักษะดีๆ 6 ชั่วโมงเต็ม 📌 สอนแบบใกล้ชิด ลงมือทำพร้อมกัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

หลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

กระแสดีไม่มีตก … กับหลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญหลักการทำงาน ประโยชน์จากการใช้งาน ข้อจำกัดของ ChatGPT เข้าใจเทคนิดการส่งคำสั่งด้วยเทคนิค Prompt Engineering และสามารถเข้าใจหลักการทำงาน และข้อจำกัดของ

Read More »