หลักสูตรอบรมการยิงโฆษณา LINE Ads สำหรับผู้เริ่มต้น

ไหนใครยิงโฆษณา LINE Ads ไม่เป็นยกมือขึ้น… ยอมรับมาสะดีๆ แล้วมาเข้าคอร์สนี้ “หลักสูตรอบรมการยิงโฆษณา LINE Ads สำหรับผู้เริ่มต้น” ที่จะช่วยให้ใช้เครื่องมือ LINE สร้างธุรกิจ โดยการดึงศักยภาพของเครื่องมือ มาใช้ตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน LINE Ads, LINE OA และ LINE SHOPPING ด้วยประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานและ เทคนิคการยิงโฆษณาบน LINE Ads ให้กับ SME มากกว่า 100 เจ้า พร้อมแชร์ความรู้ให้ฟังแบบง่ายๆ ให้เข้าใจพร้อมกันในทุกขั้นตอน สอนโดย ศรัณย์พร พรสถิตย์วัฒน์ (เกรท) วิทยากรมากประสบการณ์ ตัวอย่างหัวข้อในการอบรม Success Case ของ ธุรกิจที่ใช้ LINE Ads ปูพื้นฐานหลักการยิงโฆษณา LINE Ads เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของ LINE Ads แนะนำแนวทางการยิงโฆษณาแบบครบ Loop ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการวัดผล …

หลักสูตรอบรมการยิงโฆษณา LINE Ads สำหรับผู้เริ่มต้น Read More »