จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

หลักสูตร Prompt Engineering Master รุ่นที่ 4

มาตามคำเรียกร้อง หลายๆ ท่านเรียกร้องให้จัดอีก ….กับ “หลักสูตร Prompt Engineering Master รุ่นที่ 4” ในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้การนำเครื่องมือ AI Tools มาเรียน พร้อมกับทำโจทย์จริงด้าน #marketing และ #productivity คอร์สพิเศษเจาะลึก Bring Your Own AI : มาทดลองใช้เครื่องมือจริงกับงานจริง ใน workshop มาทดลองโจทย์จริง ทางด้าน Marketing HR และ Productivity- การวิจัยตลาด- การวิเคราะห์คู่แข่ง- การเขียนโพส social media- การทำ infographics- การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า- การวิเคราะห์ยอดขาย- การสรุปบทความ- การค้นหาเอกสาร- การเขียนสูตร excel และทำสไลด์. สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค RSU เจ้าของเพจ AI Insights by Thannobดร.โกเมษ …

หลักสูตร Prompt Engineering Master รุ่นที่ 4 Read More »

หลักสูตร Prompt Engineering with Local LLMs and RAG

มาทำความรู้จัก และเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคการ #Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ … กับหลักสูตร “Prompt Engineering with Local LLMs and RAG” หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาในระดับเบื้องต้นเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิค Prompt Engineering ร่วมกับ Local Language Models (LLMs) และ Retrieval-Augmented Genearation (RAG) โดยใช้ข้อมูล “ภาษาไทย” สำหรับใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสอนจะเป็นการสอนด้วย Jupyter notebook บน Google Colab สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.มินทร์ ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค : เจ้าของเพจ AI Insights by Thannob คุณเค มติชน มณีกาศ : Founder Float16.cloud  . เนื้อหาหลักสูตร *เทคนิค …

หลักสูตร Prompt Engineering with Local LLMs and RAG Read More »

อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร… อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้” 💻 . สอนวิธีการส่งคำสั่ง Prompt รวมถึงเทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน Alisa 2.0 เพื่อนำไปใช้งานตั้งแต่การสร้างรูปภาพ งานด้านคอนเทนท์รวมถึงงานทั่วไปในองค์กรต่างๆ . โดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI เจ้าของหลักสูตร Prompt Engineering ที่มีผู้เรียนรวมกันกว่า 10,000 คน .📌เนื้อหาหลักสูตร – ทฤษฎีหลักการของ Prompt Engineering – เทคนิคการใช้ฟีเจอร์ของ Alisa2.0 ในการทำงาน – เทคนิคการสร้างภาพให้ออกมาตามที่ต้องการเพื่อใช้ในงานคอนเทนท์ – Use Case การใช้งาน Alisa เพื่อการทำงานเชิงธุรกิจ อบรมวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2567   เวลา 9.00-12.00 …

อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้” Read More »

หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3

มาแล้วค่ะ ตามคำเรียกร้อง 💥… หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3 🤖👩‍💻  #Copilot for 10x productivity  เรียนรู้การใช้งาน Microsoft M365 Copilot เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบเครื่องมือคู่แข่งในตลาด 〰 คอร์สพิเศษเจาะลึก Microsoft Copilot M365 ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง Prompt Master พร้อมตัวอย่างการ prompt ภาษาไทยกับ Copilot เน้นเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรสำหรับแผนกต่างๆ เช่น Admin, HR, Marketing, Planner, Finance ฯลฯ  . 📌 สอยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 〰ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค RSU เจ้าของเพจ AI Insights by Thannob 〰ดร.โกเมษ จันทวิมล KBTG | …

หลักสูตรอบรม Prompt Engineering Master รุ่นที่ 3 Read More »

LINE Developers Camp 

ฟรี ฟรี ฟรี หลักสูตรดีๆ สอนให้ฟรี มาแล้วค่ะ…“หลักสูตร LINE Dev Camp” ที่จะนำคุณก้าวสู่โลกของ LINE Developers เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนใช้งานโดยการสาธิตให้ทดลองปฏิบัติตาม สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ หลากหลายท่าน หลักสูตรฟรี จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ LINE Developers Thailand และพันธมิตรด้านการศึกษาและธุรกิจในวงการ อัดแน่นด้วยเนื้อหาเน้นๆ เป็นหลักสูตร 3 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้.วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.256709.30-11.00 Link VDOPanel Discussion11.10-12.00 Link VideoHow to be LINE Developers and LINE Messaging API Overview13.30-16.30 Link VideoLINE Official Account OverviewRich menus with the Messaging …

LINE Developers Camp  Read More »

หลักสูตร “Prompt Engineering Master” รุ่นที่ 2

ใครไหวมาทางนี้ กระแสดีไม่มีดรอป มาอัพเดทข้อมูล เรียนรู้การ prompt อย่างชาญฉลาดกับเครื่องมือ Big 6 Gen AI tools 💥(ChatGPT x Gemini x Copilot x Perplexity x Claude และ Alisa) … กับหลักสูตร “Prompt Engineering Master” รุ่นที่ 2 ✌🏻📌 สอยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ〰ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค RSU เจ้าของเพจ AI Insights by Thannob〰ดร.โกเมษ จันทวิมล KBTG | Microsoft MVP – Responsible AI | เจ้าของเพจ Data Science Thailand👉 เรียนก่อน เข้าใจก่อน รู้ข้อจำกัด และเพื่อใช้ตัดสินใจที่จะเสียเงินจ่ายรายเดือน …

หลักสูตร “Prompt Engineering Master” รุ่นที่ 2 Read More »

 Prompt Engineering Master

💥กระแสดีไม่มีตก … กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร “Prompt Engineering Master” 🤖👩‍💻 เรียนรู้การ prompt อย่างชาญฉลาดกับเครื่องมือ Big 4 Gen AI tools (ChatGPT x Gemini x Copilot x Perplexity) 📌 สอยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 〰ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค RSU เจ้าของเพจ AI Insights by Thannob ดร.โกเมษ จันทวิมล KBTG | Microsoft MVP – AI | เจ้าของเพจ Data Science Thailand 👉 เรียนก่อน เข้าใจก่อน รู้ข้อจำกัด และเพื่อใช้ตัดสินใจที่จะเสียเงินจ่ายรายเดือน เดือนละหลายพันบาท  คอร์สที่จะสอนใช้ Big 4 Gen …

 Prompt Engineering Master Read More »

อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ สำหรับข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยด้วยโปรแกรม Stata”

📢 มาแล้วค่ะ …. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ สำหรับข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยด้วยโปรแกรม Stata” 📊  👩‍🏫 สอนโดย : ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ การเก็บข้อมูลแบบ Panel data มีลักษณะเป็นข้อมูลที่มีภาคตัดขวางร่วมกับข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Pooled Cross-Section and Time Series Data) ซึ่งจะทำให้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแบบพลวัตรที่มีความซับซ้อนระหว่างข้อมูลหน่วยภาคตัดขวางแต่ละหน่วยที่มีความสัมพันธ์แบบอนุกรมเวลา ไม่ว่าใคร ก็เรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจ . 📚โปรแกรม Stata เป็นหนึ่งในโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การทำงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรมได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตัวเลขสถิติทุกประเภท สามารถนำมาใช้ในการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผลการวิจัย นำไปสู่การสรุปผลการวิจัย และทำให้การวิจัยมีคุณภาพและมีประโยชน์จะเป็นประโยชน์สามารถพัฒนาคุณภาพการวิจัยได้  📆 วันเวลาอบรม : วันพุธที่ 8 …

อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ สำหรับข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยด้วยโปรแกรม Stata” Read More »

หลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

กระแสดีไม่มีตก … กับหลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญหลักการทำงาน ประโยชน์จากการใช้งาน ข้อจำกัดของ ChatGPT เข้าใจเทคนิดการส่งคำสั่งด้วยเทคนิค Prompt Engineering และสามารถเข้าใจหลักการทำงาน และข้อจำกัดของ ChatGPT สามารถต่อยอดการทำงาน ในหน่วยงานได้ สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ  หัวข้อการอบรม  1. ทำความรู้จักโครงสร้างการทำงานของ ChatGPT และคำสั่ง Prompt 2. Prompt Engineering คืออะไร? 3. ChatGPT สามารถช่วยงานด้านใดได้บ้าง 4. เทคนิค 8 Prompt Engineering ที่ควรรู้ 5. ข้อจํากัด และสิ่งที่ไม่ควรทําบน ChatGPT 6. วิธีการใช้งาน ChatGPT ด้วย Prompt ในรูปแบบต่างๆ  7. …

หลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” Read More »

“สอนใช้ Alisa For Enterprise สำหรับใช้งานองค์กรธุรกิจ”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร “สอนใช้ Alisa For Enterprise สำหรับใช้งานองค์กรธุรกิจ” คอร์สที่จะสอนใช้ Alisa เอไอแซทบอทคนไทย เพื่อการใช้งานในองค์กรธุรกิจ เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งงานวางแผนกลยุทธ์งานบัญชีการเงิน งานด้าน HR งานด้านการขายและการตลาด เน้นสอน Use Case จริง เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางองค์กรต่างๆ 〰 สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI เจ้าของหลักสูตร Prompt Engineering 👍 เนื้อหาหลักสูตร ✅ พื้นฐานการใช้งาน Alisa ✅ ทำความรู้จักฟีเจอร์สำคัญของ Alisa For Enterprise  ✅ หลักการพื้นฐานของ Prompt Engineering  ✅ Usecase การใช้งาน Alisa For Enterprise สำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ ตั้งแต่การคิดชื่อแบรนด์ …

“สอนใช้ Alisa For Enterprise สำหรับใช้งานองค์กรธุรกิจ” Read More »