จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ   คอร์สนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการสื่อสารและส่งคำสั่งกับ AI Chatbot ที่กำลังมาแรงในตอนนี้อย่าง ChatGPT เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ได้สูงสุด ด้วยหัวข้อการสนที่น่าสนใจ ดังนี้  ทำความรู้จักโครงสร้างการทำงานของ ChatGPT และคำสั่ง Prompt  Prompt Engineering คืออะไร? ทำไมถึงเป็นอาชีพแห่งอนาคต  ChatGPT สามารถช่วยงานด้านใดได้บ้าง  ข้อจํากัด และสิ่งที่ไม่ควรทําบน ChatGPT  วิธีการใช้งาน ChatGPT ด้วย Prompt ในรูปแบบต่างๆ  การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในบริบทต่างๆ  AI Tools อื่นๆที่น่าสนใจ .  เรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ …

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2 Read More »

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ด้วยความรู้แน่นๆ แบบจัดเต็ม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาและใช้งาน LINE OA ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับคอร์สนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ LINE OA การใช้งานและการตั้งค่า LINE OA การสร้าง Richmenu การพัฒนา Chatbot เพื่อเชื่อมต่อกับ LINE OA ด้วย Dialogflow. เรียนกับโค้ชเณร (ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี) ลงมือทำพร้อมกัน กับ LINE Certified Coach 2023 รับบประกาศนียบัตรแบบ NFT บน diCERT หลังเรียนจบ อบรม รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ …

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2 Read More »

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert”

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ คอร์สนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการสื่อสารและส่งคำสั่งกับ AI Chatbot ที่กำลังมาแรงในตอนนี้อย่าง ChatGPT เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ได้สูงสุดด้วยหัวข้อการสนที่น่าสนใจ ดังนี้ ทำความรู้จักโครงสร้างการทำงานของ ChatGPT และคำสั่ง Prompt Prompt Engineering คืออะไร? ทำไมถึงเป็นอาชีพแห่งอนาคต ChatGPT สามารถช่วยงานด้านใดได้บ้าง ข้อจํากัด และสิ่งที่ไม่ควรทําบน ChatGPT วิธีการใช้งาน ChatGPT ด้วย Prompt ในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในบริบทต่างๆ AI Tools อื่นๆที่น่าสนใจ. เรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence: AI) รับประกาศนียบัตรแบบ NFT บน …

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” Read More »