มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกบูธจัดกิจกรรมดีๆในงาน “อว. BCG Market”

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกบูธจัดกิจกรรมดีๆในงาน “อว. BCG Market” ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 เวลา 17.00-21.00 น.ณ ศาลาหกเหลี่ยม งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯภายในงานประกอบไปด้วยสินค้า และความรู้ ด้านนวัตกรรมที่สนับสนุน BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว; Bio-Circular-Green Economy)