DEMO DEAL เปิดรับสมัครผู้ร่วมทำวิจัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

โอกาสรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
* การแพทย์สุขภาพ * เกษตรอาหาร *Online platform
* Finance/Banking *Automation/Robotic

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
สแกน QR-Code เพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือ https://forms.gle/TBkCoNRX9Z47xhn98

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 564 7000 ต่อ 71693 Email: dpmucp@nstda.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานทั่วไป

รางวัลแรก จากเกม “NAIMOR RANGSIT” ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ

🎉 รางวัลแรก จากเกม “ NAIMOR RANGSIT ”ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ มารับคูปองของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรมในเกมสำเร็จตั้งแต่ 6 กิจกรรมขึ้นไป จากทั้งหมด 15 กิจกรรม ก็มารับของรางวัลได้เลย

Read More »
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Naimor Rangsit

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน สนุกไปกับการเก็บสะสมไอเทมเพื่อปลดล็อกภารกิจและได้ทำความรู้จักกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน “เกมส์ NAIMOR RANGSIT” แลกรับของรางวัลต่าง ๆ มากมายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 ด่าน โดยนักศึกษาสามารถมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่ 6

Read More »
การดำเนินงานทั่วไป

การประชุม เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม Key Results ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง RSU Co-Working Space ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

Read More »