DEMO DEAL เปิดรับสมัครผู้ร่วมทำวิจัย

โอกาสรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
* การแพทย์สุขภาพ * เกษตรอาหาร *Online platform
* Finance/Banking *Automation/Robotic

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
สแกน QR-Code เพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือ https://forms.gle/TBkCoNRX9Z47xhn98

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 564 7000 ต่อ 71693 Email: dpmucp@nstda.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

ลักสูตรอบรมเทคนิคพิเศษหมังหมิ่ง

หลักสูตรอบรมเทคนิคพิเศษหมังหมิ่ง “หมังหมิ่ง” หัตถการจีนโบราณในการกำจัดขนอ่อนบนใบหน้าโดยใช้เส้นด้าย ให้ใบหน้าเกลี้ยงเกลา เปิดสภาพผิวสู่การตรวจใบหน้าเพื่อวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของเลือดตามหลักความสัมพันธ์ที่สะท้อนจากอวัยวะภายใน บูรณาการควบคู่กับการบำรุงผิวหน้าเพื่อความงามด้วยตำรับสมุนไพรและเทคนิคการสกัดสมุนไพรเฉพาะบุคคล เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับใบประกาศ อบรมวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่เวลา

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

การใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์

👉 หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์”💥 หลักสูตรที่จะช่วยฝึกฝนและพัฒนาทักษะ ด้านการออกแบบผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ อบรมเพร้อมลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อัดแน่นด้วยความรู้และทักษะดีๆ 6 ชั่วโมงเต็ม 📌 สอนแบบใกล้ชิด ลงมือทำพร้อมกัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

หลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”

กระแสดีไม่มีตก … กับหลักสูตร “ChatGPT Expert สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญหลักการทำงาน ประโยชน์จากการใช้งาน ข้อจำกัดของ ChatGPT เข้าใจเทคนิดการส่งคำสั่งด้วยเทคนิค Prompt Engineering และสามารถเข้าใจหลักการทำงาน และข้อจำกัดของ

Read More »