DEMO DEAL เปิดรับสมัครผู้ร่วมทำวิจัย

โอกาสรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์* การแพทย์สุขภาพ * เกษตรอาหาร *Online platform * Finance/Banking *Automation/Robotic เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564สแกน QR-Code เพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือ https://forms.gle/TBkCoNRX9Z47xhn98 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 564 7000 ต่อ 71693 Email: dpmucp@nstda.or.th