การประปานครหลวงประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่องจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 เลขที่ จท.58/2565
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


**** กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น 4 ห้อง 410 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »