ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ศูนย์บริการทางวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีอาหาร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังด้วย ซึ่ง ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการฝึกงาน และมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกงาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาฝึกงานจะได้รับความรู้และได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner)

Read More »