ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ศูนย์บริการทางวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีอาหาร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังด้วย ซึ่ง ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการฝึกงาน และมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกงาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาฝึกงานจะได้รับความรู้และได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

หลักสูตร Prompt Engineering with Local LLMs and RAG

มาทำความรู้จัก และเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคการ #Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ … กับหลักสูตร “Prompt Engineering with Local LLMs and RAG” หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาในระดับเบื้องต้นเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิค

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร… อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้” 💻 . สอนวิธีการส่งคำสั่ง Prompt รวมถึงเทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน Alisa 2.0 เพื่อนำไปใช้งานตั้งแต่การสร้างรูปภาพ

Read More »