ประชุมเรื่องแนวทางการวางแแผน Knowledge Management innovation : KM innovation

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ประชุม เรื่องแนวทางการวางแแผน Knowledge Management innovation : KM innovation รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meetโดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมิตา กลิ่นพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล และ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมประชุม กำหนดแนวทาง และวางแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้บรรลุตาม เป้าหมายของทางมหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

หลักสูตร Prompt Engineering with Local LLMs and RAG

มาทำความรู้จัก และเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคการ #Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ … กับหลักสูตร “Prompt Engineering with Local LLMs and RAG” หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาในระดับเบื้องต้นเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิค

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้”

💥เปิดแล้วกับหลักสูตร… อบรม “สอนใช้ Alisa 2.0 ช่วยลดงาน เพิ่มรายได้” 💻 . สอนวิธีการส่งคำสั่ง Prompt รวมถึงเทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน Alisa 2.0 เพื่อนำไปใช้งานตั้งแต่การสร้างรูปภาพ

Read More »