ศูนย์บริการทางวิชาการให้คำปรึกษากับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการทางวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีอาหาร รับฟังการพรีเซนต์ ครั้งที่ 4 ก่อนจบการฝึกงานของนักศึกษาสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอเพิ่มเติม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาฝึกงานจะได้รับความรู้ และนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบผสมผสาน (Blended)

หลักสูตร Level up your research with AI superpowers การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวิจัยของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI

🤖💻 เปิดแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Level up your research with AI superpowers การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวิจัยของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI 💥 👉 สอนโดย

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

ปิดรับสมัคร LINE Developers Camp 

ฟรี ฟรี ฟรี หลักสูตรดีๆ สอนให้ฟรี มาแล้วค่ะ…“หลักสูตร LINE Dev Camp” ที่จะนำคุณก้าวสู่โลกของ LINE Developers เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนใช้งานโดยการสาธิตให้ทดลองปฏิบัติตาม

Read More »