ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ

ขอขอบพระคุณ ท่านรักษาการอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในลำดับต้นๆรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกท่าน

ขอขอบคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค และ ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ ทีมพัฒนาอุปกรณ์และระบบ
ขอขอบคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพสุ กุนทีกาญจน์ หัวหน้างานแผนและพัฒนา ที่ช่วยจัดการเรื่อง RSU Connect
ขอขอบคุณ ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยประสานงานเรื่องการทำจุดจ่ายไฟให้กับรถกอล์ฟ
ขอขอบคุณ สำนักงานยานพาหนะ พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ ที่ช่วยดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
ขอขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสิรินภา เจริญแก้ว ที่ช่วยจัดทีมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษา คุณทิพยรัตน์ ทองเถาว์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญและช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »