ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ

ขอขอบพระคุณ ท่านรักษาการอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในลำดับต้นๆรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกท่าน

ขอขอบคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค และ ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ ทีมพัฒนาอุปกรณ์และระบบ
ขอขอบคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพสุ กุนทีกาญจน์ หัวหน้างานแผนและพัฒนา ที่ช่วยจัดการเรื่อง RSU Connect
ขอขอบคุณ ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยประสานงานเรื่องการทำจุดจ่ายไฟให้กับรถกอล์ฟ
ขอขอบคุณ สำนักงานยานพาหนะ พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ ที่ช่วยดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
ขอขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสิรินภา เจริญแก้ว ที่ช่วยจัดทีมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษา คุณทิพยรัตน์ ทองเถาว์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญและช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบผสมผสาน (Blended)

หลักสูตร Level up your research with AI superpowers การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวิจัยของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI

🤖💻 เปิดแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Level up your research with AI superpowers การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวิจัยของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI 💥 👉 สอนโดย

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

ปิดรับสมัคร LINE Developers Camp 

ฟรี ฟรี ฟรี หลักสูตรดีๆ สอนให้ฟรี มาแล้วค่ะ…“หลักสูตร LINE Dev Camp” ที่จะนำคุณก้าวสู่โลกของ LINE Developers เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนใช้งานโดยการสาธิตให้ทดลองปฏิบัติตาม

Read More »