ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ขอขอบพระคุณ ท่านรักษาการอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในลำดับต้นๆรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกท่าน

ขอขอบคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค และ ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ ทีมพัฒนาอุปกรณ์และระบบ
ขอขอบคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพสุ กุนทีกาญจน์ หัวหน้างานแผนและพัฒนา ที่ช่วยจัดการเรื่อง RSU Connect
ขอขอบคุณ ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยประสานงานเรื่องการทำจุดจ่ายไฟให้กับรถกอล์ฟ
ขอขอบคุณ สำนักงานยานพาหนะ พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ ที่ช่วยดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
ขอขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสิรินภา เจริญแก้ว ที่ช่วยจัดทีมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษา คุณทิพยรัตน์ ทองเถาว์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญและช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานทั่วไป

รางวัลแรก จากเกม “NAIMOR RANGSIT” ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ

🎉 รางวัลแรก จากเกม “ NAIMOR RANGSIT ”ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ มารับคูปองของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรมในเกมสำเร็จตั้งแต่ 6 กิจกรรมขึ้นไป จากทั้งหมด 15 กิจกรรม ก็มารับของรางวัลได้เลย

Read More »
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Naimor Rangsit

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน สนุกไปกับการเก็บสะสมไอเทมเพื่อปลดล็อกภารกิจและได้ทำความรู้จักกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน “เกมส์ NAIMOR RANGSIT” แลกรับของรางวัลต่าง ๆ มากมายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 ด่าน โดยนักศึกษาสามารถมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่ 6

Read More »
การดำเนินงานทั่วไป

การประชุม เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม Key Results ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง RSU Co-Working Space ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

Read More »