วัตถุประสงค์

ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ได้ทำการต่อยอดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของตนเอง ให้กลายเป็น นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ
ที่พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ข้อมูลติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

พี่แอน

คุณศิริวรรณ เรืองศรี (แอน)

02-997-2222 ต่อ 3218

siriwan.r@rsu.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง