หลักสูตรอบรม

“กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)”

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย และ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4/2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรและได้พบกับกิจกรรมบูรณาการวิชาการอย่างเต็มอิ่ม อาทิ ร่วมศึกษาร่างกายมนุษย์ ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ และชิ้นส่วนอวัยวะ เรียนรู้หน้าที่ ความสำคัญของอวัยวะต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ รู้จักรอยโรคในร่างกายที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ** พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และของรางวัลมากมาย ** ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รับจำนวนจำกัด! ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/K2R1qBR9Lz8pfV5L7 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 (ขอสงวนสิทธิในการปิดระบบลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Anatomy Rangsit University …

“กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)” Read More »

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก และสัตวแพทย์ สามารถบูรณาการและเปรียบเทียบข้ามศาสตร์กันได้  เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และผู้บรรยายที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีประสบการณ์ในการจับชีพจรอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการสุขภาพไทยมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้  อาจารย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดเส้นประสาทที่เป็นแพทย์แผนไทยในคนเดียวกัน  อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่จบจากเยอรมันซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการแพทย์ทางเลือกที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกตะวันตก  อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จบการศึกษาการแพทย์จากอินเดียในคนเดียวกัน  อาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยและเป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  อาจารย์ที่เป็นนายสัตวแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  นอกจากนั้นหลักสูตรดังกล่าวนี้ ยังจะให้มีการบรรยายประสบการณ์ตรงทางคลินิก รวมถึงการบรรยายของแพทย์แผนไทยดีเด่นประจำเขตสุขภาพบางท่านที่ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาการจับชีพจรจากบรรพบุรุษมาได้ สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เริ่มเรียนทุกวันศุกร์เต็มวันตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รวม 11 สัปดาห์ (สิ้นสุดการเรียนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)  ค่าใช้จ่ายในการอบรม จากราคาปกติ 64,000 บาท ด่วน !! Promotion สมัครก่อนวันนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 …

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค Read More »

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner) 2.การฟังและการพูดภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai Listening and Speaking for Foreigner) 3.การอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai Reading and Writing for Foreigner) 4.ภาษาไทยระดับกลางสำหรับชาวต่างชาติ (Intermediate Thai for Foreigner) .  เรียนจบคอร์ส สอบผ่าน ได้รับรับประกาศนียบัตร 完成学习 通过考核 获取证书  เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  ความรู้อัดแน่น ใช้ได้จริง  จำนวนชั่วโมงเรียน 45 ชม.  เริ่มเรียน เทอม 1/2566 (จำนวน 45 ชม.) …

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Stata”

มาแล้วค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังรอหลักสูตรใหม่อยู่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Stata” ที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ว่าใคร ก็เรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น นักวิจัยมือใหม่ ครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการศึกษาโปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย  มาเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้โปรแกรม Stata ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงการนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ทั้งลักษณะข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) และข้อมูลภาคตัดขวางตามเวลา (Panel Data) ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เรียนกับวิทยากรมากความสามารถ โดย ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ ลงมือทำพร้อมกัน รับใบประกาศนียบัตรแบบ NFT บน diCERT หลังเรียนจบ อบรม รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.  ค่าใช้จ่ายผู้ลงทะเบียน 499 …

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Stata” Read More »

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รุ่น 17

Panombigbike แห่งเดียวของไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อมาตรฐานในการเข้าถึงรวมถึงทักษะคุณภาพในการทำงานของผู้เข้าฝึกอบรม เราสอนเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจ จึงสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้เพียงรุ่นละไม่เกิน 12 ท่าน เท่านั้นม.รังสิต รุ่นที่ 17 เริ่มเปิดฝึกอบรมวันที่ 9 ก้นยายน  2566 จบฝึกอบรมวันที่ 7 มกราคม 2567 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่Panombigbike 083-0713891

การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics

💥 ด่วน !! รับสมัครจำนวนจำกัด… 🧑‍⚕️ ศูนย์ความเป็นเลิศทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics”  🔬 🎖ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ 👍 ผู้อบรมจะได้ทักษะในการเรียน การฝึกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาทักษะใหม่ในด้านต่างๆ เช่น  1 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (critical thinking)  2 ทักษะการทำงานร่วมกัน (collaboration skill)  3 ทักษะการสื่อสาร (communication skill)  4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking)  5 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital skill)  6 ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (career skill & life skill)  📚 อัดแน่นด้วยความรู้แบบเต็มๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญ  …

การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD Reducing Disability in Alzheimer Disease

 หลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD (Reducing Disability in Alzheimer Disease)” ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง  เนื้อหา – พฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้ป่วยสมองเสื่อม – แนวคิดและปฏิบัติการใช้โปรแกรม RDAD (Reducing Disability in Alzheimer Disease) สำหรับญาติและผู้ดูแลเพื่อจัดการกับพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้อย่างเข้าใจและมีความสุข เพิ่มคุณภาพการดูแล รวมถึงกระตุ้นการทำกิจกรรมทางกายให้แก่ผู้ป่วย – กรณีศึกษาผู้ป่วยสมองเสื่อมกับการใช้โปรแกรม RDAD  เปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ถึง 15 กันยายน …

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD Reducing Disability in Alzheimer Disease Read More »

หลักสูตรอบรมการยิงโฆษณา LINE Ads สำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 2

มาแล้วๆ คอร์สอบรมสุดปัง ไหนใครยังยิงโฆษณา LINE Ads ไม่เป็นยกมือขึ้น… ยอมรับมาสะดีๆ แล้วมาเข้าคอร์สนี้ “หลักสูตรอบรมการยิงโฆษณา LINE Ads สำหรับผู้เริ่มต้น” รุ่นที่ 2 … ที่จะช่วยให้ใช้เครื่องมือ LINE สร้างธุรกิจ โดยการดึงศักยภาพของเครื่องมือ มาใช้ตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน LINE Ads, LINE OA และ LINE SHOPPINGด้วยประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานและ เทคนิคการยิงโฆษณาบน LINE Ads ให้กับ SME มากกว่า 100 เจ้า พร้อมแชร์ความรู้ให้ฟังแบบง่ายๆ ให้เข้าใจพร้อมกันในทุกขั้นตอน สอนโดย ศรัณย์พร พรสถิตย์วัฒน์ (เกรท) วิทยากรมากประสบการณ์ อบรมจบรับประกาศนียบัตรแบบ NFT บน diCERT อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อบรมกับผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรมากประสบการณ์ตัวอย่างหัวข้อในการอบรม Success Case ของ …

หลักสูตรอบรมการยิงโฆษณา LINE Ads สำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 2 Read More »

หลักสูตรบูรณาการ Essential oil Terpene และ CBD ทางการแพทย์ เพื่อผู้ประกอบการ Wellness and Spa และบุคลากรทางการแพทย์

เปิดแล้ว !! หลักสูตรบูรณาการ Essential oil, Terpene และ CBD ทางการแพทย์ เพื่อผู้ประกอบการ Wellness and Spa และบุคลากรทางการแพทย์ 🧑‍⚕️ 👍 ฝึกจริง ทำจริง ประกอบอาชีพได้จริง  ✅ เทคนิคผสมผสานกัญชา Terpenesและ essential oilเพื่อการบำบัดโรคจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ✅ สามารถคิดค้นสูตรสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดกลุ่มอาการเครียดนอนไม่หลับ ไมเกรนซึมเศร้า วิตทกังวลได้ ✅ สามารถนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดธุรกิจได้ ✅ สามารถนำมาบูรณาการใช้ในการรักษาทางคลินิก,Wellnessและ Spa ได้ ✅ 5 โรค ที่ทำนจะได้เรียน และฝึกสร้างผลิตภัณฑ์  สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญ  👩‍🔬 〰 ด้านกัญชา อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โฆษกและคณะกรรมการ คณะกรรมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ 〰 ด้านการแพทย์บูรณาการ อาจารย์ พทป. …

หลักสูตรบูรณาการ Essential oil Terpene และ CBD ทางการแพทย์ เพื่อผู้ประกอบการ Wellness and Spa และบุคลากรทางการแพทย์ Read More »

อบรมยิงแอด เฟสบุ๊ก x Tiktok

เปิดรุ่น 9 แล้ว คอร์สยิงแอดโค..ตรเข้มข้น เฟสบุ๊ก x Tiktok เจาะแบบโคตรลึกทุกเทคนิคการยิงแอด การทำคลิป การทำคอนเทนต์ การหากลุ่มเป้าหมายลับที่ซ้อนอยู่ในกลุ่มลูกค้าคุณ !!! ยิงแอดไม่แม่น … เพราะไม่เข้าใจ #กายทิพย์ เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนตามสินค้าและกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม อยากรู้มากกว่านี้ต้องมาเรียน !! >เจาะลึกการยิงแอดให้ปังบนเฟซบุ๊กด้วยวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายยังไงให้แม่นยำ >สอนเปิด Tiktok Business พร้อมการยิงแอดรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยคุณปิดการขายได้ง่ายดายขึ้น >สอนเปิด TiktokShop ที่ช่วยให้คุณมีร้านค้าออนไลน์ พร้อมเทคนิคการทำ Affiliate ที่ทำให้คุณขายดีขึ้น >สอนแบบที่ SMEs เอาไปใช้ได้จริง เรียนจบปรึกษาฟรี !! มีทีมประกบขณะเรียน เรียนวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนจบมีประกาศนียบัตรให้ เพียง 3,999 บาทเท่านั้น (รับ 30 ที่เท่านั้น) สอนแบบเนื้อๆเน้นๆไม่มีน้ำ ใครไม่เคยยิง มาเรียนได้เลย มีทีมงานประกบตลอด คอร์สพิเศษนี้จัดโดย …

อบรมยิงแอด เฟสบุ๊ก x Tiktok Read More »