จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

“กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)”

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย และ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4/2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรและได้พบกับกิจกรรมบูรณาการวิชาการอย่างเต็มอิ่ม อาทิ ร่วมศึกษาร่างกายมนุษย์ ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ และชิ้นส่วนอวัยวะ เรียนรู้หน้าที่ ความสำคัญของอวัยวะต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ รู้จักรอยโรคในร่างกายที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ** พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และของรางวัลมากมาย ** ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รับจำนวนจำกัด! ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/K2R1qBR9Lz8pfV5L7 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 (ขอสงวนสิทธิในการปิดระบบลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Anatomy Rangsit University …

“กายวิจักษ์รังสิตครั้งที่ 8 (RSU ANATOMY CAMP VIII)” Read More »

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค

 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  . เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง . การศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก และสัตวแพทย์ สามารถบูรณาการและเปรียบเทียบข้ามศาสตร์กันได้  เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และผู้บรรยายที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีประสบการณ์ในการจับชีพจรอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการสุขภาพไทยมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้  อาจารย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดเส้นประสาทที่เป็นแพทย์แผนไทยในคนเดียวกัน  อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่จบจากเยอรมันซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการแพทย์ทางเลือกที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกตะวันตก  อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จบการศึกษาการแพทย์จากอินเดียในคนเดียวกัน  อาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยและเป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  อาจารย์ที่เป็นนายสัตวแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน  นอกจากนั้นหลักสูตรดังกล่าวนี้ ยังจะให้มีการบรรยายประสบการณ์ตรงทางคลินิก รวมถึงการบรรยายของแพทย์แผนไทยดีเด่นประจำเขตสุขภาพบางท่านที่ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาการจับชีพจรจากบรรพบุรุษมาได้ สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เริ่มเรียนทุกวันศุกร์เต็มวันตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รวม 11 สัปดาห์ (สิ้นสุดการเรียนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)  ค่าใช้จ่ายในการอบรม จากราคาปกติ 64,000 บาท ด่วน !! Promotion สมัครก่อนวันนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 …

หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค Read More »

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน

 您好 nín hǎo (หนิน ห่าว)   สำหรับนักศึกษาจีน และคนจีนทั่วไปที่อยากเรียนภาษาไทย  แนะนำโครงการนี้เลยค่ะ “โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน”  หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 项目介绍 1.ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai for Foreigner) 2.การฟังและการพูดภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai Listening and Speaking for Foreigner) 3.การอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai Reading and Writing for Foreigner) 4.ภาษาไทยระดับกลางสำหรับชาวต่างชาติ (Intermediate Thai for Foreigner) .  เรียนจบคอร์ส สอบผ่าน ได้รับรับประกาศนียบัตร 完成学习 通过考核 获取证书  เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  ความรู้อัดแน่น ใช้ได้จริง  จำนวนชั่วโมงเรียน 45 ชม.  เริ่มเรียน เทอม 1/2566 (จำนวน 45 ชม.) …

โครงการสอนภาษาไทยสำหรับคนจีน Read More »

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รุ่น 17

Panombigbike แห่งเดียวของไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อมาตรฐานในการเข้าถึงรวมถึงทักษะคุณภาพในการทำงานของผู้เข้าฝึกอบรม เราสอนเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจ จึงสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้เพียงรุ่นละไม่เกิน 12 ท่าน เท่านั้นม.รังสิต รุ่นที่ 17 เริ่มเปิดฝึกอบรมวันที่ 9 ก้นยายน  2566 จบฝึกอบรมวันที่ 7 มกราคม 2567 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่Panombigbike 083-0713891

การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics

💥 ด่วน !! รับสมัครจำนวนจำกัด… 🧑‍⚕️ ศูนย์ความเป็นเลิศทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics”  🔬 🎖ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ 👍 ผู้อบรมจะได้ทักษะในการเรียน การฝึกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาทักษะใหม่ในด้านต่างๆ เช่น  1 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (critical thinking)  2 ทักษะการทำงานร่วมกัน (collaboration skill)  3 ทักษะการสื่อสาร (communication skill)  4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking)  5 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital skill)  6 ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (career skill & life skill)  📚 อัดแน่นด้วยความรู้แบบเต็มๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญ  …

การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 Human Molecular Genetics Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD Reducing Disability in Alzheimer Disease

 หลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD (Reducing Disability in Alzheimer Disease)” ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง  เนื้อหา – พฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้ป่วยสมองเสื่อม – แนวคิดและปฏิบัติการใช้โปรแกรม RDAD (Reducing Disability in Alzheimer Disease) สำหรับญาติและผู้ดูแลเพื่อจัดการกับพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้อย่างเข้าใจและมีความสุข เพิ่มคุณภาพการดูแล รวมถึงกระตุ้นการทำกิจกรรมทางกายให้แก่ผู้ป่วย – กรณีศึกษาผู้ป่วยสมองเสื่อมกับการใช้โปรแกรม RDAD  เปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ถึง 15 กันยายน …

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รับมือผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม RDAD Reducing Disability in Alzheimer Disease Read More »

หลักสูตรบูรณาการ Essential oil Terpene และ CBD ทางการแพทย์ เพื่อผู้ประกอบการ Wellness and Spa และบุคลากรทางการแพทย์

เปิดแล้ว !! หลักสูตรบูรณาการ Essential oil, Terpene และ CBD ทางการแพทย์ เพื่อผู้ประกอบการ Wellness and Spa และบุคลากรทางการแพทย์ 🧑‍⚕️ 👍 ฝึกจริง ทำจริง ประกอบอาชีพได้จริง  ✅ เทคนิคผสมผสานกัญชา Terpenesและ essential oilเพื่อการบำบัดโรคจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ✅ สามารถคิดค้นสูตรสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดกลุ่มอาการเครียดนอนไม่หลับ ไมเกรนซึมเศร้า วิตทกังวลได้ ✅ สามารถนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดธุรกิจได้ ✅ สามารถนำมาบูรณาการใช้ในการรักษาทางคลินิก,Wellnessและ Spa ได้ ✅ 5 โรค ที่ทำนจะได้เรียน และฝึกสร้างผลิตภัณฑ์  สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญ  👩‍🔬 〰 ด้านกัญชา อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โฆษกและคณะกรรมการ คณะกรรมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ 〰 ด้านการแพทย์บูรณาการ อาจารย์ พทป. …

หลักสูตรบูรณาการ Essential oil Terpene และ CBD ทางการแพทย์ เพื่อผู้ประกอบการ Wellness and Spa และบุคลากรทางการแพทย์ Read More »

อบรมยิงแอด เฟสบุ๊ก x Tiktok

เปิดรุ่น 9 แล้ว คอร์สยิงแอดโค..ตรเข้มข้น เฟสบุ๊ก x Tiktok เจาะแบบโคตรลึกทุกเทคนิคการยิงแอด การทำคลิป การทำคอนเทนต์ การหากลุ่มเป้าหมายลับที่ซ้อนอยู่ในกลุ่มลูกค้าคุณ !!! ยิงแอดไม่แม่น … เพราะไม่เข้าใจ #กายทิพย์ เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนตามสินค้าและกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม อยากรู้มากกว่านี้ต้องมาเรียน !! >เจาะลึกการยิงแอดให้ปังบนเฟซบุ๊กด้วยวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายยังไงให้แม่นยำ >สอนเปิด Tiktok Business พร้อมการยิงแอดรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยคุณปิดการขายได้ง่ายดายขึ้น >สอนเปิด TiktokShop ที่ช่วยให้คุณมีร้านค้าออนไลน์ พร้อมเทคนิคการทำ Affiliate ที่ทำให้คุณขายดีขึ้น >สอนแบบที่ SMEs เอาไปใช้ได้จริง เรียนจบปรึกษาฟรี !! มีทีมประกบขณะเรียน เรียนวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนจบมีประกาศนียบัตรให้ เพียง 3,999 บาทเท่านั้น (รับ 30 ที่เท่านั้น) สอนแบบเนื้อๆเน้นๆไม่มีน้ำ ใครไม่เคยยิง มาเรียนได้เลย มีทีมงานประกบตลอด คอร์สพิเศษนี้จัดโดย …

อบรมยิงแอด เฟสบุ๊ก x Tiktok Read More »

หลักสูตร Summer Food Camp For Kids

Summer นี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้น้องๆ หนูๆค่ะ เปิดใจให้หน่อย แล้วหนูจะทำของอร่อยให้ทาน …. มาเอ็นจอยกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Summer Food Camp for Kids” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต. มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแล ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง วัตถุดิบและอุปกรณ์ ครบครันมีคุณภาพและได้มาตรฐาน หายห่วง เรื่องความปลอดภัย เรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่และน้ำผลไม้ เพื่อสุขภาพ ทราบกรรมวิธีในการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่และน้ำผลไม้.*รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น!!*อายุผู้เข้ารับการอบรม 6-10 ปี วันที่อบรม 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30-12.30 น. ระยะเวลาอบรม 3 ชม. สถานที่อุบรม โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าใช้จ่ายในการอบรม 600 บาท/คนสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScKaE94IFdrm9…/viewformหรือ Scan QR Code …

หลักสูตร Summer Food Camp For Kids Read More »

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รุ่น 16

Panombigbike แห่งเดียวของไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อมาตรฐานในการเข้าถึงรวมถึงทักษะคุณภาพในการทำงานของผู้เข้าฝึกอบรม เราสอนเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจ จึงสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้เพียงรุ่นละไม่เกิน 12 ท่าน เท่านั้นม.รังสิต รุ่นที่ 16 เริ่มเปิดฝึกอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จบฝึกอบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่Panombigbike 083-0713891