ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2565

ศูนย์บริการทางวิชาการ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน โดยการดำเนินการดังนี้                        1.บันทึกข้อความ ขอนำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม                          ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ฉบับลงนามโดยผู้ขอรับทุนและต้นสังกัด                       2.ไฟล์ ศบว.01  (Microsoft Word .doc หรือ .docx)  (ไม่ต้องลงนาม) …

รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2565

ศูนย์บริการทางวิชาการ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน โดยการดำเนินการดังนี้ บันทึกข้อความ ขอนำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ฉบับ ลงนามโดยผู้ขอรับทุนและต้นสังกัด ไฟล์ ศบว.01 (Microsoft Word .doc หรือ .docx) (ไม่ต้องลงนาม) ส่งผ่านอีเมล siriwan.r@rsu.ac.th สำหรับโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในคน การทดลองในสัตว์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ขอรับทุนจำเป็นต้องดำเนินการยื่นขอจริยธรรมฯ ควบคู่กับการยื่นข้อเสนอโครงการนี้ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรภายใน 3218 หรืออีเมล siriwan.r@rsu.ac.th

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Naimor Rangsit

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน สนุกไปกับการเก็บสะสมไอเทมเพื่อปลดล็อกภารกิจและได้ทำความรู้จักกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน “เกมส์ NAIMOR RANGSIT” แลกรับของรางวัลต่าง ๆ มากมายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 ด่าน โดยนักศึกษาสามารถมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่ 6 ด่าน ขึ้นไป (ของรางวัลจะเป็นไปตามที่ระบบกำหนด) โดย อ.เอกพงษ์ นพวงศ์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นผู้พัฒนาเกมส์ NAIMOR RANGSIT ซึ่งได้รับการสนับสนุน “ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม” จากศูนย์บริการทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต และขอขอบคุณหน่วยงาน รวมทั้งร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ศูนย์บริการทางวิชาการ, ฝ่ายสื่อสารองค์กร, ศูนย์กีฬา, ร้านตะวัน, บริษัท อาร์เอสยู ฮอไรซอน จำกัด, ร้านชาหอม ที่ร่วมสนับสนุนเกมส์ NAIMOR RANGSITสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะ รายละเอียดสำหรับการรับของรางวัลต่าง ๆ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Pages Facebook ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต …

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Naimor Rangsit Read More »

Tap & Go เรียกดูตำแหน่งรถกอล์ฟ

สําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป หรือท่านที่ต้องการใช้บริการรถกอล์ฟภายใน ม.รังสิต มีวิธีดูตําแหน่งรถกอล์ฟ ที่ให้บริการง่ายๆ 3 วิธี ดังนี้ค่ะ ดูผ่าน Line OA: RSU Connect Scan QR Code แตะ NFC ที่แผ่นป้าย สามารถใช้บริการ Tap & Go ได้ง่ายๆ ตามจุดให้บริการรถกอล์ฟภายในมหาวิทยาลัยรังสิตสะดวก ง่าย สามารถทดลองใช้กันได้เลยค่ะ

จักรยานไฟฟ้าจิ๋ว มอ.รังสิต ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ภาคโปสเตอร์ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) อาจารย์สกุล หิรัญเดช และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องด้วยได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความผลงานวิจัย เรื่องจักรยานไฟฟ้าจิ๋ว โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานจากทุนสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม

ผลงานจากผู้ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารจากเมล็ดกระบก

ผลงานจากผู้ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม เรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารจากเมล็ดกระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.)”ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ

ขอขอบพระคุณ ท่านรักษาการอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในลำดับต้นๆรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกท่าน ขอขอบคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค และ ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ ทีมพัฒนาอุปกรณ์และระบบ ขอขอบคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพสุ กุนทีกาญจน์ หัวหน้างานแผนและพัฒนา ที่ช่วยจัดการเรื่อง RSU Connect ขอขอบคุณ ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยประสานงานเรื่องการทำจุดจ่ายไฟให้กับรถกอล์ฟ ขอขอบคุณ สำนักงานยานพาหนะ พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ ที่ช่วยดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ขอขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสิรินภา เจริญแก้ว ที่ช่วยจัดทีมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษา คุณทิพยรัตน์ ทองเถาว์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญและช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ

สำนักงานยานพาหนะรับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมารับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟพร้อมคำแนะนำและวิธีในการใช้งานเพื่อนำไปทดสอบก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง

ส่งมอบ “นมจากเมล็ดกระบก (นมอัลมอนด์อีสาน)”

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.ณ ห้อง RSU Co-Working Space ห้อง 340,342 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 3 ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารคณะเทคโนโลยีอาหารได้ส่งมอบ “นมจากเมล็ดกระบก (นมอัลมอนด์อีสาน)” ให้แก่ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ และ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานจากทุนสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมเรื่อง “การดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารจากเมล็ดกระบก”

ส่งมอบจักรยานไฟฟ้าจิ๋วให้แก่ศูนย์บริการทางวิชาการ ผลงานจากทุนสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ อาจารย์สกุล หิรัญเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการอธิบายการใช้งานจักรยานไฟฟ้าจิ๋ว และ ส่งมอบให้แก่ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานจากทุนสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม