Ohm

พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลและทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคาม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายวิชาการ และ สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิตา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ โดยมี ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินครี ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ, ผศ.ดร.ธรรณพ อรีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ, คุณดวงรัตน์ อาบใจ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ(Cyber U) และ อ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมพิธี

รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2565

ศูนย์บริการทางวิชาการ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน โดยการดำเนินการดังนี้                        1.บันทึกข้อความ ขอนำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม                          ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ฉบับลงนามโดยผู้ขอรับทุนและต้นสังกัด                       2.ไฟล์ ศบว.01  (Microsoft Word .doc หรือ .docx)  (ไม่ต้องลงนาม) …

รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 Read More »